12 / 24 / 48 Volt

Osiguravaju izolaciju i kvalitetu izlaznog napona.
Mogu se koristiti i kao punjači akumulatora iz DC izvora.