Filax je dizajniran za prebacivanje osjetljivih opterećenja, kao što su računala ili moderne opreme iz jednog AC izvora do drugog.