Koristite ovaj kabel za spajanje navedenih proizvoda na VE.Bus BMS