VE.Net Panel pruža intuitivno upravljanje za sve uređaje priključene na VE.Net mrežu.