EBLE niskoprofilna serija sa duplim ventilatorom i opcijama grijanja/hlađenja je dostupna u širokom spektru kapaciteta i konfiguracija. Dostupna u kapacitetima od 12K do 36K BTU/hr.