Modularni DX isprivači su rashladne jedinice(EMB) ili rashladne jedinice sa opcijom električnog grijanja(EHMB) sa ugrađenim ventilima rashladnog medija i visokoučinkovitim ispuhivačima.Modularni klimatizacijski sistem omogučava tretiranje do pet nezavisno kontroliranih zona sa jednom RM kondenzacijskom jedinicom.