Statusni panel sa sondom, za praćenje napunjenosti crnog tanka

Kat. Broj (sonda sa oduškom, crna, 22”): 313604001
Kat. Broj (sonda bez oduška, crna, 22”): 313604002
Kat. Broj (sonda sa oduškom, crna, 45”): 313604003
Kat. Broj (sonda bez oduška, crna, 45”): 313604004
Kat. Broj (sonda sa oduškom, bijela, 22”): 360604011
Kat. Broj (sonda bez oduška, bijela, 22”): 313604012
Kat. Broj (sonda sa oduškom, bijela, 45”): 313604013
Kat. Broj (sonda bez oduška, bijela, 45”): 313604014