Statusni panel sa sondom, za praćenje napunjenosti crnog tanka

Kat. Broj (sonda sa oduškom, crna, 22”): 360608001
Kat. Broj (sonda bez oduška, crna, 22”): 360608002
Kat. Broj (sonda sa oduškom, crna, 45”): 360608003
Kat. Broj (sonda bez oduška, crna, 45”): 360608004
Kat. Broj (sonda sa oduškom, bijela, 22”): 360608011
Kat. Broj (sonda bez oduška, bijela, 22”): 360608012
Kat. Broj (sonda sa oduškom, bijela, 45”): 360608013
Kat. Broj (sonda bez oduška, bijela, 45”): 360608014