Ball, shaft and cartridge kit

Kat. Broj (za modele sa metalnom pedalom): 385318162
Kat. Broj (za modele iz serije 140): 385310954