Ovaj prekidač ima skraćeno kučište za konzole koje zahtijevaju manje dubine prilikom montaže. Kontrole se nalaze u iznimno robusnom kušištu i instalira se zasebno.