Ovaj prekidač ima skraćeno/pliće kučište za konzole koje zahtijevaju manje dubine prilikom ugradnje.Kontrolna kutija se nalaze u iznimno robusnom kušištu i instalira se zasebno.