EBDE isparivači su jedinice za hlađenje i grijanje sa višebrzinskim ventilatorima i zatvoreni su u izolirano aluminijsko kučište sa integriranon drenažnom posudom.