Lenco Electric Extreme Duty Performance Trim Tab su opremljeni električnim aktuatorima za precizno upravljanje. Potpuno su uronjivi sa plug & play Deutsch konektorima.